RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

Jaarverslagen en wettelijke documenten

Hieronder kan u verschillende wettelijke documenten downloaden, waaronder onze jaar- en halfverslagen.  U kan van deze verslagen  uiteraard ook een gedrukte versie aanvragen via onze contactpagina.

Jaarverslagen

Jaarverslag Vastned Retail Belgium 2017

Jaarverslag Vastned Retail Belgium 2016

Jaarverslag Vastned Retail Belgium 2015

Jaarverslag Vastned Retail Belgium 2014

Jaarverslag Vastned Retail Belgium 2013

Jaarverslag Intervest Retail 2012

Jaarverslag Intervest Retail 2011

Jaarverslag Intervest Retail 2010

Jaarverslag Intervest Retail 2009

voorgaande jaarverslagen ...

Halfjaarlijkse financiële verslagen 

 
 

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01 tot 30.06.2010

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01 tot 30.06.2009

voorgaande halfjaarbrochures ...

Jaarverslagen van de raad van bestuur

Wettelijk jaarverslag Vastned Retail Belgium 2015

 
 

 Wettelijk jaarverslag Intervest Retail 2010

 Wettelijk jaarverslag Intervest Retail 2009

 

Statutaire jaarrekeningen

 
 

 Statutaire jaarrekening Intervest Retail  - 2010

 Statutaire jaarrekening Intervest Retail  - 2009

 Statutaire jaarrekening Intervest Retail  - 2008


Verslagen van de commissaris

 
 
 

 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010 - statutaire jaarrekening

 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010 - geconsolideerde jaarrekening

 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2009 - statutaire jaarrekening

 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2009 - geconsolideerde jaarrekening


Waarderingsregels

Grondslagen financiële verslaggevingOverige wettelijke documenten

Fusievoorstel Tim & Ilse dd. 20 juni 2016

Bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604 dd. 14 maart 2016

Fusievoorstel Veldstraat 23- juni 29 juli 2015

Verslag van de raad van bestuur dd. 4 maart 2013
 
 Fusievoorstel Pegasus Vastgoedmaatschappij dd. 18 februari 2008

 

Prospectus

 Prospectus Intervest/Immocorp - 23 november 1999

Sitemap Privacy policy info pdf