RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017

26 juli 2017
 
Het EPRA resultaat in het eerste semester van 2017 is € 1,24 per aandeel (€ 1,18 voor het eerste semester van 2016).
 
Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel core city assets in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.
 
Op 30 juni 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).
 
Realisatie van 13 verhuurtransacties die circa 8% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.
 
Bezettingsgraad op 30 juni 2017: 98% (98% op 31 december 2016).
 
Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 13,5 miljoen in het eerste semester 2017, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de core city assets.
 
Beperkte schuldgraad van 28% op 30 juni 2017. 

Verwacht bruto dividend 2017 tussen € 2,40 en € 2,50 per aandeel.

 

Volledig persbericht:• Terug naar overzicht van nieuws
Sitemap Privacy policy info pdf