RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

Aandeelhouderschap en transparantiemeldingen

Aandeelhouderschap op 31 december 2017

Naam

Aantal aandelen

%

Vastned Retail nv
De Boelelaan 7
NL - 1083 HJ Amsterdam

3.320.529

65,4%

 

CFB Belgique NV
Generaal Lemanstraat 74
B - 2600 Berchem - Antwerpen

5.431

0,1%

     

Capfi Delen Asset Management NV

Jan Van Rijswijcklaan 178

B - 2000 Antwerpen

 209.855

 4,1%

     
Andere aandeelhouders onder statutaire drempel

1.542.710

30,4%

     
 TOTAAL

 5.078.525

100% 

Op 31 december 2017 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 97.213.233,32 en is verdeeld in 5.078.525 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vastned Retail Belgium publiceert de informatie zoals vereist in artikel 15, §1 en 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van beursgenoteerde bedrijven.

Informatie per 31 december 2017:

  • Totaal kapitaal: € 97.213.233,32
  • Totaal aantal stemverlenende effecten: 5.078.525
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 5.078.525
  • Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie en aantal stemrechten per categorie: niet van toepassing
  • De statutaire kennisgevingsdrempel is gelijk aan de wettelijke drempel uit artikel 6, §1 van de Wet van 2 mei 2007 en bedraagt aldus 3 %

Aanmeldingen van openbare overnamebiedingen

In toepassing van art. 74 § 6 van de Openbare Overnamebiedingenwet van 1 april 2007 heeft de FSMA onderstaande aanmeldingsformulieren ontvangen van personen die in onderling overleg op 1 september 2007 in het bezit zijn van meer dan 30% van de effecten van Vastned Retail Belgium .

Conform artikels 14 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de Openbaarmaking van Belangrijke Deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven meldt Vastned Retail Belgium dat het volgende kennisgeving heeft ontvangen:


Aanmeldingen van kennisgevingen van houders van deelnemingen, conform de “Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen” van 2 mei 2007, kunnen gebeuren bij Elke Krols.
T + 32 3 361 05 92 
E Elke.Krols@vastned.be 


 

Sitemap Privacy policy info pdf