RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

News

08-02-2018
Jaarcijfers 2017
14-01-2018
Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium van €57,50 per aandeel in contanten
25-10-2017
Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017
26-07-2017
Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017
04-07-2017
Vastned Retail Belgium verwerft 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48
02-05-2017
Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2017
27-04-2017
Verslag van de gewone algemene vergadering van 26 april 2017
24-03-2017
Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 26 april 2017
07-02-2017
Jaarcijfers 2016
28-10-2016
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur per 30 september 2016 over het derde kwartaal van boekjaar 2016
29-07-2016
Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2016 tot 30.06.2016
03-05-2016
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016
27-04-2016
Verslag van de gewone algemene vergadering van 27 april 2016
25-03-2016
Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 27 april 2016
25-03-2016
Vastned Retail Belgium krijgt dedicated management
05-02-2016
Jaarcijfers 2015

VRB cover NL 2016download het jaarverslag 2016

of lees het jaarverslag 2016 online of lees alle persberichten van Vastned Retail Belgium

 


 

 

Nieuwe contactgegevens 
GENERAAL LEMANSTRAAT 74 | 2600 ANTWERP | + 32 3 361 05 90
  

 

 

VASTNED RETAIL BELGIUM

Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit).
 
De portefeuille omvat momenteel 139 verhuurbare units, verspreid over 59 verschillende locaties.
 
Op 30 juni 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets, 41% uit mixed retail locations.

Op 30 juni 2017 bedraagt de totale reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 364 miljoen.

De bezettingsgraad bedraagt 98% op 30 juni 2017.

Vastned Retail Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Sitemap Privacy policy info pdf